User:Misoz

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.
Sourceforge logo.png This user has a Sourceforge account.


Michal Žilinčár

Contact / Kontakt

City/Mesto : Bratislava

Country/Krajina : Slovensko

Email : mzilincar@zitec.sk

www.zitec.sk

Contibutions - účasť na projekte

Autor slovenského prekladu. Aktuálne sa venuje lokalizácii ADempiere pre potreby slovenskej legislatívy. Pripravená na uverejnenie je slovenská účtovná osnova, úpravy pre potreby sledovania DPH, hlavná kniha, obratovka, pokladňa upravená podľa potrieb sk. legislatívy.

Experiences / Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti s implementáciou ERP systémov na slovensku v segmente SME. So skúsenosťami s lokálnymi ale aj globálnymi ERP systémami. Certifikovaný ako "Microsoft Business Solutions Consultant in Navision Programming and Financial Management consulting".